ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٢  

جیر جیر جنازه ای عاصی روی تختی که روح در من نیست


                                   وقت هذیان و یاس فلسفی ام شیخ هم با چراغ روشن نیست


از دلم کنده شد که برگردد رفتن مضحکی که خیلی رفت


                           شیشه از شاهرگ ! قوی تر ...! نه حرفهایی که وقت گفتن نیست


از خدا خواستم که برگشتند چشمهایی که قهوه ای رفتند


                            داغ یک قهوه تلخ و لذت بخش مثل روحی که روح این تن نیست


هرزگی با جنون ادواری روی شب ماسه های بعد از ظهر


                                چشمهایم   تو را  نمی دیدند   مثل  عکسی   که  احتمالا   نیست


باز با یک جنازه  بی درد  مانده ام  روی  دست این  دنیا


                                 با گل و بوسه میرسی  اما ! صبح ها وقت گریه کردن نیست


چشمهایی که قهوه ای رفتند خیس و پردرد هرچه درد آمد


                       صبح بود و هوای بعد از ظهر ! نه ! خدای من این زن آن زن نیست


کلمات کلیدی:
سرگیجه های شعر من از جنس دیگریست
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱  

 

 

 

 

با جنینت هنوز بیدارم  , قرصها را بخواب  در لیوان

                      زل بزن با  نگاه لیزری ات لای سرگیجه ها  ی  یک انسان

پوچ تر می شوم به تو معتاد ؛ زندگی هم  دیازپامم شد

                     روزم  ازجنس  گند  استفراغ   دور  هی  میزند  مرا میدان

- فحش میداد و عاشقی میکرد بطری  خالی  عزیزش  نیست

                       آن درخت  تناور دیروز  جاشد  اکنون درون   یک  گلدان

پرده ها را بزن  کنار و برقص  عاشق  رقصهای  کشمیرم

                    خیس  رقص تو میشوم   دلتنگ , با  نگاه  تر تو  در باران

 …اسب هی دیر میرسدآن مرد,...احمق کودکی دبستانیست

                  همچنان  بخش میکنی شب را ؟ روزها را صدا بکش  تا  نان !

قاب  عکسی که  عاشقش  افتاد  لخت شد  تا لباسی  از بوسه

                      تا  مگسهای  دور  شیرینی  خون  مکیدند  از تنی  عریان

هی تعفن  نشسته   در  تقویم  روزها  راه   میرود   ناجور

                      مثل  یک  گربه روی یک  دیوار با سبیلی  هنوز  نامیزان

 تف به  گور... موبایل راخاموش... فحش میداد وعاشقی  میکرد

                روی ریلی که  میشد ازخود  دور, در قطاری که میرود تهران


کلمات کلیدی: