سنگ به شیطان ...
ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٥  

گرسنه بوده کمی نان زدیم و برگشتیم

لبی به خیسی باران زدیم و برگشتیم

بــرای آن که تقــاص گناه پس نـدهیم

چقدر دست به دامان زدیم و برگشتیم

برای دیدن گم کرده ای که در دل ماست

سری به کوه و بیابان زدیم و برگشتیم

بــرای عرض ندامت چه تحفه ای بردیم

لبی به تیــزی دندان زدیم و برگشتیم

خــدا چقدر به ما نمره ی قبـولی داد

چقــدر باده ایمان زدیم و بــرگشتیم

هــزار مرتبــه بهتــان ناروا اما

به کارنــامه انسان زدیم و بــرگشتیم

همیشه حسرت معشوق وافعی داریم

چقــدر دل به خـیابان زدیم و برگشتیم

دوباره سنگ دل خویش را به سینه زدیم

همینکه سنگ به شیطان زدیم و برگشتیم

 

اردیبهشت 93


کلمات کلیدی: