ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٢  

جیر جیر جنازه ای عاصی روی تختی که روح در من نیست


                                   وقت هذیان و یاس فلسفی ام شیخ هم با چراغ روشن نیست


از دلم کنده شد که برگردد رفتن مضحکی که خیلی رفت


                           شیشه از شاهرگ ! قوی تر ...! نه حرفهایی که وقت گفتن نیست


از خدا خواستم که برگشتند چشمهایی که قهوه ای رفتند


                            داغ یک قهوه تلخ و لذت بخش مثل روحی که روح این تن نیست


هرزگی با جنون ادواری روی شب ماسه های بعد از ظهر


                                چشمهایم   تو را  نمی دیدند   مثل  عکسی   که  احتمالا   نیست


باز با یک جنازه  بی درد  مانده ام  روی  دست این  دنیا


                                 با گل و بوسه میرسی  اما ! صبح ها وقت گریه کردن نیست


چشمهایی که قهوه ای رفتند خیس و پردرد هرچه درد آمد


                       صبح بود و هوای بعد از ظهر ! نه ! خدای من این زن آن زن نیست


کلمات کلیدی: