و.....
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٦  

..............................

هی خیره  نشو   دلم  به  این  نقاشی

                               هی گریه  نکن  که  در کنارش باشی

شاید  که  دلش  با  کس  دیگر باشد

                               اصلن  تو  چرا  هی  نخود  هر آشی

 

و....

 وای  از این همه  واوی  که بین  (من و تو ) می افتد

پیله

نه ! پروانه شدن آنقدر زیبایی ندارد که خودت را این همه اسیر کنی  هی ! عاقل باش پیله نشو !

معجزه

من رسول  عشق و شعر و کلمه ام به دوست داشتن  مبعوثم  معجزه ام باش

حکایت سرخ

این  حوض در چهارده  روایت  نیمه  تمام  حکایت سرخ تو را نقاشی  کرده است ! ماه تمام من

نسبت

آنقدر دوستش دارم که ازخدا  میپرسم ! خدا ! چرا ما هیچ  نسبتی با هم نداریم ؟

سایه

چیزی نگو میدانم خیالی نیست سایه  تیر هم که بخورد  نمی میرد

.............................................................................................


کلمات کلیدی: