تعطیل ...
ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٥  

........................................................................

 

                                                 تعطیل

 

شعر  تعطیل  داستان  تعطیل                        وهر آنچه است بینشان  تعطیل

 به  تمام  پرنده ها  ! هشدار                         بال   بی بال   آسمان  تعطیل

 لا الا ...دیر میرسی ای عشق                      عاشقی  موقع   اذان   تعطیل

درسمان راچه خوب پس دادیم !                     بس کن ای عشق امتحان تعطیل

روزها  را  به  ناممان  زده اند                      لحظه ها   خالی و زمان  تعطیل

من شدم   پنجشنبه ای  خاموش                     و شما  شنبه   بینمان   تعطیل

شعر میجوشد از  نگاهت  حیف                     در من  آن  قدرت بیان  تعطیل

هفت  هرصبح   شهر  میجوشد                     ساعت بیست ویک جهان تعطیل

مثل  خاموشی  خدا  در  شهر                        مثل   شبهای   پادگان   تعطیل 

جمعه ها روز با توبودن  نیست                      با توای عشق  ناگهان  تعطیل 

 

 ...............

 

 این راه به ناکجاست ! برمیگردیم

آنگونه که حق ماست بر میگردیم

هرچند به  بیراهه دنیا رفتیم

یک روز به راه راست برمیگردیم

 

 

...............................................................................................................              


کلمات کلیدی: