و چشمهای تو باشد تغزلی که تورا ...
ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱٩  

من رسول  عشق و شعر وکلمه ام

           به دوست داشتنت مبعوثم ،

                            معجزه ام باش

.................................

 

 

 

هنوز منتظرم  شاخه گلی که تو را

مگر به من برساند، به من ، پلی که تورا

 

 

و اینکه حادثه اتفاقی ات باشم

و اتفاق بیافتد  تقابلی که تو را ...

 

 

که ناشناس نباشم برای چشمانت

وچشمهای تو باشد تغزلی که تو را ...

 

 

نمی شود به همین سادگی بدست آورد

خدا مگر برساند  تحملی که تورا ...

 

 

همیشه ماه منی ماه بی برو برگرد

نه مثل ماه همین آسمان جلی که تورا...

 

 

حسود میشود و قهر میکند هر ماه

حسود میشود آن قرص کاملی که تورا...

 

 

 

 

دوسمت بسته یک رودخانه هم باشیم

دلم خوش است  به یک پل ، همان پلی که تو را ...

 

 

 

 

 

*****************

 


کلمات کلیدی: