ناگزیرم از عشق و باید دوستت داشته باشم
ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٠  

برای تو که دنیای منی هرچند  باور نمیکنی  واین سخته سخت

 

باید نگاه ناب تو را پس  بگیرم از دنیا

وبا توان دل سربزیرم

از این مردمان تازه بدوران رسیده و آلوده بگذرم

به خدا سیر سیرم از این شعرهای بی سروپایی که واژه هاش

خونا به اند در خودشان ،

ناگزیرم از گفتن و یا نگفتن واین اتهام را

تنها بخاطر دل تو میپذیرم

ازعدل خدا و شیوه این عشق دلخورم

هرصبحدم دعا کنم و شب بمیرم

 ازاینکه چقدر بی تو

دلم تنگ باشد

 ویک روز از جوانی مان رفت

وپیرم ازاین روزگار بی هیجانی که عشق را

باور نمیکنند ولی ناگزیرم از عشق

و باید دوستت بدارم .

                                                  .......................

  باید نگاه ناب تو را پس بگیرم از

دنیا و با توان دل سر بزیرم از

 این مردمان تازه بدوران رسیده و

آلوده بگذرم به خدا سیر سیرم از 

این شعرهای بی سر و پایی که واژهاش

خونا به اند در خودشان ناگزیرم از 

گفتن و یا نگفتن واین اتهام را 

تنها به خاطر دل تو میپذیرم از

عدل خدا وشیوه این عشق دلخورم 

هرصبحدم دعا کنم وشب بمیرم از 

اینکه چقدر بی تو دلم تنگ باشد و

یک روز از جوانی مان رفت پیرم از 

این روزگار بی هیجانی که عشق را

باور نمیکنند  ولی ناگزیرم از..... 

عشق  وباید دوستت داشته باشم 

............ 

                                


کلمات کلیدی: