میخوا همت آنسان که دنیارا .......
ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱٧  

 

برای  عزیز لحظه هایم  ...

دنیا به انضمام تو شبانه روشنی ست 

در گلدان  آرزوهایی که از لبخند تو روزی زاده خواهد شد

همیشگی و پاک و معصومانه مثل چشمهایت

ما  به همیشه های هم  گره خورده ایم 

 من به اعجاز خدا ایمان  دارم  ما همیشگی هستیم

 هوادارد سرد میشود و من بیش از همیشه هایمان دوستت دارم عزیز لحظه هایم  ...

        

                                                  

..............................

میخواهمت آنسان که دنیا را ، همینقدر

                                          میگویمت این روح تنها را همینقدر

باید بدانی لمس دستان تو جادوست

                                            این دستهای نا شکیبا را همینقدر

چشمانت اعجاز خدا در مستی عشق

                                          در شیشه ای جا داده دریا را همینقدر

همچون بهاری که جهان را جان ببخشد

                                       چشمت به شوق آورده دنیا را ،همینقدر

باید بدانی باز هم میگویم از تو

                                         دیروز را  امروز و فردا را همینقدر

تو بیش از آنی که زمان از تو بکاهد

                                        من از تو دارم این غزلها را ، همینقدر

با تو تمام روزهایم سبز و جاریست

                                        بد نیست بشناسی دل ما را همینقدر

...........................................................................................  

هرچند سرا پا گله هستی ای عشق

خاموشی وبی حوصله هستی ای عشق

دل در تو بنا نهاده ایم اما تو

روی گسل زلزله هستی ای عشق

 


کلمات کلیدی: