همین که خدا حکایتمان را بداند کافیست ....
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٩  

 

یاسیـن بخوان  عزیز دلــم در کــنار من 

                                        دیگر نــگو تـمام شـده اعتــبار مـن

یک ، جان من تو گریه نکن نه دلم گرفت

                                        ای قطره های اشک تو سهم مزار من

دو ، دستهای سادگی ات را به من بده  

                                        سـارای من ، تـرانه من ، نه انـار من

سه ، جان من مقابـل من نازتر شـدی 

                                        مـن در تـوام بشـکل تو آیینه وار من

از چار سوی صحن صدایت شنیدنیست  

                                        پـایـان نداده اشک به آغـاز کـار من

یاسین بخوان که پنج عزیز است مثل تو  

                                        ای آرزوی پــاک تــو دار و نــدار مـن

شش سـهم کفتران حرم یادمـان نبود 

                                        گاهی چه ساده می گذری ازکنار من

 

یاسـین بـخوان که زائـر لـحن تـوام همـین ....

 

 

جاذبه -

 

لمست نمی کنم

انگشتم جاذبه ای دارد که بر پوست پروانه

می ماند .

 

                                                                                            آبان ماه ٨٩

 


کلمات کلیدی: