انقلاب مخملين

.................................................................................................

تا در  بیا میزند  با هم  کفر  ودین  در  من

با ید  برو یانی   غرو ری آتشین در  من

 

منظو مه ای  گمنام را مانم  به شکر تو

از  درد  می چر خند خورشید و زمین در  من

هر شب درونم  شو رش قوم مغول بر  پاست

هر  روز  می سا زند  یک  دیوار چین در  من

حتی  غزل شک می  کند  در  من بتازاند

از بس  سوار  افتاده  است  از  روی زین  در من

بی تو  نه نامی ... نه  نشانی   ... نه   بدون تو

بگذار بگذارند صد ها نقطه چین در من

اما سیاست  بازی  چشمت  اثر دارد

بر پا کن از  نو انقلا بی مخملین در  من

..................................................................................................................

/ 0 نظر / 17 بازدید